Symbole w literaturze

Bardzo często w literaturze wykorzystywane są symbole, których zrozumienie pomagam nam dostrzec, jakby drugie dno w danym utworze. Bardzo ciekawym przykładem wykorzystania tego, może być dobrze znana nam lektura „Przedwiośnie” napisana przez Stefana Żeromskiego. Występuje w książce tej tak wiele symboli, że może stać się ona przykładem literatury symbolicznej. Najbardziej znanym są szklane domy, które symbolizują, to, o co walczyły przeszłe pokolenia. Sam tytuł jest symbolem, który należy interpretować, jako sytuację Polski po odzyskaniu niepodległości. Innym bardzo ważnym utworem tego pisarza są „Ludzie bezdomni”, w którym również możemy znaleźć liczne symbole. W tej książce najbardziej znanym symbolem jest rozdarta sosna, która symbolizuje rozdarcie wewnętrzne bohatera tegoż utworu.